[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] FreestyleJeg har et FreeStyle apparat, som jeg har vært godt fornøyd med. Enkelt 
å bruke, og det er en fordel at man kan stikke seg andre steder enn i 
fingeren. Ulempen er at resultatene fra prøver tatt i fingrene er de 
beste uansett. Mine eneste innvendinger er at det er litt dårlig 
kontrast i displayet (ser dårlig) og at selve apparatet er noe stort og 
klumpete.

Nå for tiden bruker jeg Ultra fra Lifescan. Dwet er nesten helt likt 
FreeStyle i bruk, men har bedre display og gir resultatet på kun fem 
sekunder. Dessuten er det mindre. Har også gode erfraringer med 
Glucometer DEX.

Mvh
Ingrid,
som sikkert har ti forskjellige blodsukkerapparater slengende rundt i 
leiligheten sin ;)

----- Original Message -----
From: Bjørn Sundset <email @ redacted>
Date: Monday, December 16, 2002 11:46 pm
Subject: [IPs] Freestyle

> Er det noen som har prøvd blodsukkermåleapparatet FREESTYLE
> (www.freestyle.as)?
> Hva er erfaringene ?
> 
> Bjørn
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> 

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/