[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Träffa nya ...Hej Karin och fylling!
 
Roligt att hitta några som också har pump. Jag har nu haft min MM 508 i snart 2 veckor. Diabetes sedan 8 år. Mitt blodsocker åker bergodalbana upp och ner men annars är det en befrielse att slippa tänka på att ta sprutan i tid och hela tiden planera.
Karin du hade problem med nålen och slangarna. Vilken sort har du?