[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] Re: [IPs] Følingsymtomer ute n lavt blo dsuk ker?Jeg har nytt apparat , og det er ingen forskjell paa dette og det gamle som
jeg har brukt.

Det som du nevner at bldosukker endrer seg fortere ved humalog stemmer, men
i den
problemstilling som jeg her tar opp saa er ikke blodsukker fallende i det
hele tatt.

Jeg har en fxlingsgrense pe 3.3 og ved maaling saa stemmer det vaer gang.

Ole B

(NB! er det feil pe mailgruppen e.l. siden fxe ikke fungerer?)


----- Original Message -----
From: Erik Wold <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Sunday, December 10, 2000 9:51 PM
Subject: [IPs] Re: [IPs] Fxlingsymtomer uten lavt blodsuk ker?


> Det motsatte er vel mer vanlig. Jeg mener det at man ikke kjenner
fxlingene
> se godt lenger.
> Ellers er det vel senn med humalog at blodsukkeret synker se kjapt at man
> merker fxling ner blodsukkeret endrer seg uten at det er lavt.
>
> Om man ligger hxyt lenge skjer vel ogse dette at man fer fxling ved langt
> hxyere verdier ner blodsukkeret stabiliserer seg pe normale verdier.
>
> En tredje forklaring er blodsukkerapparatet ditt. Har du sjekket det. De
> meler ofte veldig feil.
>
> Andre som har synspunkter?
>
> Erik
>
>
> > Jeg har hatt Diabetes i ca. 40 er og opplever ne i de senere er at jeg
fer
> > fxlingsymtomer uten at blodsukker er lavt.
> > Det har vfrt mang en gang at jeg skulle ha veddet pe at jeg hadde lavt
> > blodsukker, men ner jeg meler se er det rundet 5 - 8
> >
> > Er dette noe som andre har opplevet etter flere er med Diabetes?
> >
> >
> > mvh
> > Ole Berner
> > ----------------------------------------------------------
> > Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/