[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Test av ÆØÅ æøåHar en fxlelse av at fxe og FXE ikke kommer med i teksten bare i Subjekt
linjen.

Dette har iallefall fungert fxr.

Erik
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/