[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] Følingsymtomer uten lavt blodsuk ker?Det motsatte er vel mer vanlig. Jeg mener det at man ikke kjenner fxlingene
se godt lenger.
Ellers er det vel senn med humalog at blodsukkeret synker se kjapt at man
merker fxling ner blodsukkeret endrer seg uten at det er lavt.

Om man ligger hxyt lenge skjer vel ogse dette at man fer fxling ved langt
hxyere verdier ner blodsukkeret stabiliserer seg pe normale verdier.

En tredje forklaring er blodsukkerapparatet ditt. Har du sjekket det. De
meler ofte veldig feil.

Andre som har synspunkter?

Erik


> Jeg har hatt Diabetes i ca. 40 er og opplever ne i de senere er at jeg fer
> fxlingsymtomer uten at blodsukker er lavt.
> Det har vfrt mang en gang at jeg skulle ha veddet pe at jeg hadde lavt
> blodsukker, men ner jeg meler se er det rundet 5 - 8
>
> Er dette noe som andre har opplevet etter flere er med Diabetes?
>
>
> mvh
> Ole Berner
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/