[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Følingsymtomer uten lavt blodsukker?Jeg har hatt Diabetes i ca. 40 er og opplever ne i de senere er at jeg fer
fxlingsymtomer uten at blodsukker er lavt.
Det har vfrt mang en gang at jeg skulle ha veddet pe at jeg hadde lavt
blodsukker, men ner jeg meler se er det rundet 5 - 8

Er dette noe som andre har opplevet etter flere er med Diabetes?


mvh
Ole Berner
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/