[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Disetronic-brukereHei - jeg bør vel si God Jul først når jeg slik bryter inn i julefreden. Det er forresten lettere å kontrollere blodsukkeret når det er ferie, enn under hverdagens stress - til tross for utfordrende menyer i disse dager, selv om en og annen blodsukkertopp melder fra om at der bommet jeg!

Et spørsmål jeg har sittet med lenge er dette: De av dere som bruker Disetronic-pumpa - har dere lagt de ferdig utarbeidede forslagene til basalkurver til grunn? De skal jo være grunnlagt på mye forskning, derfor er det lett å respektere dem.

Men selv har jeg måtte bryte dem. Jeg har alltid hatrt større behov for insulin om ettermiddag og kveld. Da jeg brukte Mini-med pumpa hadde jeg jo ingen ferdiglaget kurve som utgangspunkt, og jeg endte opp med stadig større basaldoser pr. time jo lenger jeg nærmet med midnatt. 

De ferdig utarbeidede forslagene til basalkurver for Disetronic-pumpa følger imidlertid en annen logikk:  Her går kurven stadig nedover henimot midnatt og følger en lav kurve de første tre-fire timene etter midnatt, for så å stige gangske drastisk - som en følge av forskning omkring dawn-fenomenet.  Jeg prøvde å følge denne basalkurvenn i to-tre måneder, men endte alltid opp med blodsukker mellom 17 og 20 ved leggetid - inntil jeg brøt med logikken og skrudde opp dosene motsatt vei. Nå nærmer jeg meg normale tilstander.

Hva gjør dere andre? Har dere måttet endre på basalkurvene i forhold til forslagene fra Hoechst?


Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/