[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Omprogrammering av Hoechst/disetronic pumpe
Hei globetrotters
Skal sjekke hvilke ting som kan programmeres når jeg kommer hjem i kveld
(om jeg husker det). Jeg har nemlig den lånte programmeringsenheten til
Knut hjemme.

Ellers er jeg enig med Helga på flere punkter. Disse alarmene som skriker
midt på natta er en uting...

Ellers er jeg imponert over reisevirksomheten i klubben. Kanskje vi skulle
skifte navn til "REIS OG PUMP" lista. :-) 

Kanskje vi skulle ha en konkuranse om hvem som blir den første til å reise
JORDA RUNDT uten å skifte ampulle og infusjonssett. :-) 
Vel, jeg var faktisk en uke på Rhodos uten å røre pumpa eller
infusjonssettet. Men det lønner seg vel å bytte litt oftere, infeksjoner i
magen er lite hyggelig har jeg hørt.....

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/