[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Omprogrammering av Hoechst/disetronic pumpeHei alle sammen
Etter jeg fikk den nye modellen av Hoechst/disetronic pumpa, har jeg følt at jeg har vært overadministrert av alarmer...
(nærmest som om pumpa er litt barnepike...)
Jeg har gått på den gamle modellen fra ca 1990 til i sommer, da jeg fikk den nye modellen.

Jeg var svært i tvil om jeg skulle gå tilbake til den gamle modellen pga alle alarmene jeg fikk og ikke ønsket. Samtidig hadde den nye modellen en mulighet den gamle ikke hadde: De 10 siste insulin-innsprøytningene lå på et minne på den nye, det sammen gjorde de 10 (tror jeg) siste feilene. Det er også andre ulikheter/forbedringer, men de har mye mindre betydning for mine behov.

Fikk så høre om at det kunne være mulig å omproggrammere pumpa.
Under beretter jeg om hvilke behov jeg mente å ha for omprogrammering av den nye pumpemodellen og også hva som ble resultatet (dvs hva som kunne oppfylles).

1. Alarm nr 10 Advarsel for tom ampulle når det er ca 10 I.E igjen i ampullen. Denne alarmen ønsket jeg bort, men det var ikke mulig.

2. Ønsket muligheter for å reduser insulinmengden (basaldosen) i 2 timer av gangen slik den gamle pumpa hadde som standard (0,90-0,1-0), ikke i 4 timer av gangen. Denne funksjnen har jeg ofte benyttet når jeg skulle legge meg og ikke ønsket å spise noe særlig for å få opp bl.s. verdien. 
Denne alarmen er nå fikset. Men jeg er ikke helt fornøyd, siden det går en lydalarm etter to timer, noe som ikke er greit når en sover. Så vidt jeg vet slår ikke pumpa seg av lenger etter to timer (og alarm 11 ="slutt på midlertidig basaldose" går). Det at pumpa ikke slår seg av mener jeg er en forbedring frafør pumpa ble omprogrammert.
Alarm 11 ønket jeg i tillegg helt bort, men det var umulig.

3. Ønske at 06-alarmen (12 timer siden pumpa var trykket på sist) skulle bort.
Dette fikk jeg oppnådd, det er nå en 24 timers kontroll innlagt. Det var veldig bra...siden denne alarmen kunne gå på morgenkvisten da jeg var i dyp søvn, pumpa slo seg da av og jeg kunne våkne med himmelhøydt bl.s.ukker noen timer etter. (i helgene.....)

Er det noen her som har tilsvarende erfaringer? Andre funksjoner som er ønskelige??? e.a.....

Jeg hører gjerne fra dere! Jeg trot ikke jeg har fått noe særlig tilbakemeldinger før når jeg har forsøkt å starte en diskusjon....

Med vennlig hilsen Helga
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/