[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Eli Lilly og ferdigfyllte ampuller med HumalogHei,
jeg har vært i kontakt med Eli Lilly og lurt på når vi får ferdigfyllte
ampuller med Humalog. Av vår mailkorrespondanse er kanskje dette av
interesse:
"Det er desverre ikke mulig å få tak i ferdigfylte ampuller til
Hoechst-pumpen.
Vi jobber med å få hetteglass med Humalog til Norge, men slik det er
idag må
du fortsette å trekke opp fra 3ml ampuller. Man skulle tro det ikke var
særlig
vanskelig å få fylt Humalog på Hoechst-ampullene, slik at vi får håpe
det ikke
blir så lenge til."

Som dere vet, er det allerede i dag mulig å søke om registrert fritak
slik at man får disse glassampullene på blå resept.

Jeg formidlet også mitt problem med plastampuller; dårligere og ujevn
virkning av Humalogen mot slutten av ampullen. Svaret er:

"Har henvendt meg til Disetronic, som selger pumpen, og formidlet ditt
problem. Angivelig skal dette undersøkes nærmere, om glass må
prioriteres foran plastikk. Det jeg nå kan anbefale deg å gjøre er å
bestille glassampuller fra Diabeta Norge, som nå forhandler alt utstyr
til pumpe.
Adressen dit er : Storgaten 21, 3201 Sandefjord.
E-mail: email @ redacted
Om det blir mulig å få ferdigfylte glassampuller innen rimelig tid får
vi bare
håpe på. Noe annet svar kan jeg ikke gi deg nå."

Så hevnvendte jeg meg til Diabete Norge som allerede forsyner meg med
tomme plastampuller. Der var svaret at de hadde brukt glass, men fått
klager på ampullene kunne knuse (..eeeeee... gjør ikke glass det, da?),
så derfor hadde de gått over til plast. Nå hadde de funnet ut at et
stoff i Humlaogen diffunderer gjennom plast og gått tilbake til glass
igjen. Men - og det synes jeg er dårlig- de har ikke informert brukerene
sine om dette. Vel, uansett har jeg jo funnet en løsning på probelmet
mitt og får glassampuller i posten i morgen. Det blir fint for jeg skal
tre uker på ryggsekktur til Thailand og Laos i jula og som kjent er
probelmet med dårlig virkning av Humalog i plast enda verre i varmt vær.

Har dere spørsmål eller vil "flame" :-) Eli Lilly med krav om Humalog i
ferdigfyllte glassampuller er Astrid Augdal den som har svart på mine
spørsmål. Hun er diabetessykepleier og har denne adressen:
email @ redacted

Siri

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/