[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] AnimasHei!
Var i kontakt med dem for et år siden via e-post.  De hadde da ingen representant i Norge.


Arne solheim Kaldahl.

----- Original Message ----- 
From: "Erik Wold" <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Monday, August 27, 2001 11:59 PM
Subject: Re: [IPs] Animas


> Denne har jeg ikke noe greie på. Vet ikke om noen andre kjenner til denne.
> Kanskje Knut (Mr. Disetronic) vet noe mer.
> 
> Erik
> 
> 
> 
> 
> > Har noen av dere erfaring med insulinpumpen Animas? Og har produsenten
> noen
> > representant i Norge?
> >
> > Hilsen Arnstein
> 
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/