[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] AnimasDenne har jeg ikke noe greie på. Vet ikke om noen andre kjenner til denne.
Kanskje Knut (Mr. Disetronic) vet noe mer.

Erik
> Har noen av dere erfaring med insulinpumpen Animas? Og har produsenten
noen
> representant i Norge?
>
> Hilsen Arnstein


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/