[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re:Velkommen Arnstein.
Her er det svært varierende traffik, men har du noen spørsmål eller
synspunkter så er det bare å sende en mail.


Erik Wold
- D-tron bruker
>  Arnstein Birkeland <email @ redacted>
>Ble diagnostisert med type 2 i 1992.  Har brukt MiniMed 507C siden november
>2000.  Bor i Slettheia, Vågsbygd, Kristiansand S
>
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/