[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Pumpe og FølingTror denne mailen ble sendt til feil adresse.
Mail til gruppa må sendes email @ redacted

Eller er jeg enig i hva Sølvi skriver under. Det har blitt mye mindre føling
på meg også etter jeg startet med pumpe (og humalog).

Erik Wold
-----------------------------------------------------
Velkommen til oss.
Jeg er 31 år og har hatt diabetes siden 1984. Jeg begynte med pumpe i juli i
fjor, og angrer bare på at jeg ikke begynte før. Er kjempefornøyd! Har
alltid hatt fin HbA1c, men siste året før pumpestart svingte blodsukkeret
veldig. Hadde megafølinger og deretter skyhøyt bl.s. som følge av litt for
mye "følingmat". Etter pumpestart er følingene minimale (har aldri følinger
på natten lengre). HbA1c ligger jevnt på mellom 5,0 og 5,5.

Så jeg kan anbefale pumpe, for meg fungerer det utrolig bra.

Hilsen Sølvi.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/