[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: basal og opptak av insulin
Hei!

Har ikke prøvd å bruke lårene selv, men i følge boka skal jo insulinet suges 
saktere opp der enn på magen.

På den annen side er det vel kanskje en stund siden du har satt noe som 
helst insulin i låret. Når vevet har fått kjenne kjøret en stund vil jo 
oppsugingen bli dårligere. Jeg merker selv at oppsugingen er best på 
nederste del av magen, hvor jeg av praktiske grunner ikke satte sprøyter så 
ofte.

Samtidig kan varmen få insulinbehovet til å gå ned en del. Merker det 
spesielt i forhold til fysisk aktivitet. Har måttet redusere med opp i 70% 
når jeg har gått og stresset mye på de varmeste dagene.

Til mandag setter jeg nesa mot Portugal. Skal bli spennende å se hvordan det 
går med blodsukkeret pumpa i varmen.

_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/