[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Hva i all verden er dette???Hej!

Jag har haft liknande problem med min D-tron. Har kontaktat Disetronic och de 
har lovat mig en ny pump. Man behöver dock inte köra fram kolven helt när det 
inte fungerar, utan det räcker med att man kör fram den lite. I alla fall 
fungerar det så på min pump.

Ha det!

Magnus
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/