[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Pumpe og sentrifugalkraftHei!
Ser det har sneket seg inn en liten "leif." Jeg mente selvfølgelig 
sentrifugalkraft. Jeg har hatt pumpa i fly et par ganger jeg også uten 
problemer, men det blir vel litt villere tilstander i en loop ;).

Husker den diabetessykepleieren jeg hadde før serverte den pumpe amok i fly 
- skrekkhistorien som eksempel på pumper ikke var bare flott. Er glad det 
har forandret seg :-)

Mvh Ingrid
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/