[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Gravitasjonskraft - kand det p virke pumpa?Hei Ingrid
Antar at det kan skje trykkforskjeller (under-over trykk) som gjør at pumpa kan bli ustabil.
For lenge siden var det en historie om en diabetiker som skulle på en diabetes kongress og benyttet i den anledningen fly.
Pumpen gikk "løpsk" i kabinen, men siden det var mange andre leger tilstede ble mannen reddet.

Selv har jeg flydd mye med pumpe, har bl.a. arbeidet 1 år i Skottland med opptil 4 flyturer i uke (pga pendling). Har aldri hatt problemer med at forskjell i trykk har påvirket pumpa.
mvh Helga
 
email @ redacted on 04/18/2001 11:22:00 AM
To:	email @ redacted@Internet
cc:	 (bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
Subject:	[IPs] Gravitasjonskraft - kand det p virke pumpa?

Hei alle medpumpere!
Jeg lurer på om gravitasjonskraft som oppstår i f.eks. berg- og dalbaner kan

få pumpa til å gå amok. Bruker MiniMed507C.

Ellers: Har alle sammen gått i dvale nå som våren står for døren? Våkn opp 
så det blir litt liv på lista igjen ;)

Ingrid
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/