[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Gravid pumpebrukerHei
Jeg er gravid med tvillinger- snart 6 mnd- med insulinpumpe (pumpe benyttet siden 1990- diabetes siden 1977). 
Har noen av dere andre erfaringer med pumpe og graviditet?

Syns egentlig det går bra, og tror på at pumpe er den mest ideelle måten å "detaljregulere" på i denne situasjonen.
I starten (3 første mnd) brukte jeg ca 2/3 av normaldosen, nå bruker jeg dobbelt så mye som normaldosen. Insulinbehovet har altså økt med ca 3xbehov i de første månedene.
Har ikke alltid vært lett å vite "hvor høyt" jeg skal hoppe, men har nå fått vite at jeg kan legge meg på et høyere bl.sukker nivå. Det er jeg jo ganske stolt av da!

Behandlingen så langt har altså stort sett gått bra. Men har hatt et par problemer:
1. Insulinet har av og til ikke blitt sugd opp, men blitt sendt i retur (det kan jeg se når jeg trykker på stikkestedet etter kanylen er tatt bort- da flyter endel blankt insulin tilbake)
2. Har hatt et problem som jeg tror baserer seg på to ulike produksjonsserier av slanger: Virker som en slange ikke har passet 100% inn i kanylen, noe som har medført at insulinet rant utenfor kanylen. Dette tar tid å forske ut, og det er jo synd når viktigheten av god regulering er så høy. Har noen andre opplevd dette?

mvh Helga
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/