[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Gravitasjonskraft - kand det påvirke pumpa?Hei alle medpumpere!
Jeg lurer på om gravitasjonskraft som oppstår i f.eks. berg- og dalbaner kan 
få pumpa til å gå amok. Bruker MiniMed507C.

Ellers: Har alle sammen gått i dvale nå som våren står for døren? Våkn opp 
så det blir litt liv på lista igjen ;)

Ingrid
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/